30 yaş ve üzeri ABD’lilerin 1972 ila 2016 arasındaki verilerinin değerlendirildiği çalışmada sevinç ve gelir arasındaki korelasyonun yıllar içinde arttığı görüldü.

Emotion adlı hakemli bilimsel yayında yer verilen ve 44 bin 198 Amerikalının bilgilerinin incelendiği araştırmada, üniversite eğitimi almayan beyazların mutluluğunun kesintisiz azaldığı ortaya çıktı. Eğitim alan beyazların mutluluk seviyesi ise aynı kaldı.

Afro-Amerikalılar açısından ayrı sonuçlar alınsa da para-mutluluk korelasyonu değişmedi. Üniversite eğitimi almayan siyahilerin mutluluğu 1972’den beri değişmez kalırken, eğitimli siyahilerin mutluluğunun arttığı anlaşıldı.

Keza geliri yüksek ailelerin mutlu olduğunu söyleme olasılığı geliri daha düşük olan aile bireylerinden yüzde 5 pozitif çıktı.

Washington Post’a konuşan makalenin başyazarı Jean Twenge, “Kazanç ve mutluluk arasındaki temas artık önceki yıllara kadar daha pozitif” dedi.

öte taraftan bu çalışmanın, sevinç ve para arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı eski araştırmalarla zıt düştüğü görüldü.

Mesela Princeton Üniversitesi’nin 2010’da yaptığı bir çalışmada, gelirde meydana gelecek 75 bin dolardan artı artışın, daha pozitif mutlulukla ilişkili olmadığı ifade edilmişti.